Консултантско дружество "Респект консулт" е създадено през 1997 г. в гр. Пловдив. Основите поставят двама души – Катерина Гушкова, магистър по икономика и право и адвокат Вахрам Ерамян, които в началото сами започват да печелят доверието на своите клиенти. С нарастването на работата служителите на дружеството се увеличават и в момента то е едно от най-големите в страната. Вижте повече за нас.

"Респект консулт" - Членства и партньорства

По значими членства и партньорств:


"Респект консулт" е: член на Съвета на директорите на "Сиенит Холдинг" АД; заместник-председател на Българо-Китайската асоциация за бизнес развитие; член на Белгийско-Българската асоциация Best2B.


Сиенит Холдинг Сиенит Холдинг Сиенит Холдинг

Вижте повече за нашите членства и партньорства.


"Респект консулт" - Проекти

"Респект консулт" работи по редица мащабни проекти


Проект - създаване и обслужване на "Тракия икономическа зона"
Проект - "Европейско образование в България"

Вижте повече за нашите проекти.


Партньори по пътя към успеха !

Вашият юридически и инвестиционен съветник


Кантората се е доказала с:

Висок професионализъм и отлични постижения

измерими с най-компетентно обслужване на клиента и стремеж към постоянно развитие

Иновации

намиране на най-доброто решение чрез креативна мисъл, за да се постигне перфектният резултат с минимален риск за клиента

Партньорство

в изграждането на трайни взаимоотношения с клиентите и други консултантски кантори

консултантско дружество "Респект консулт"

"Респект консулт" e едно от водещите и доверени консултантски дружества в град Пловдив и Република България. Благодарение на своя дългогодишен опит, комплексно и коректно обслужване кантората е сред лидерите в национален мащаб в сферата на правните, данъчни и финансови консултации със своя висококвалифициран екип от специалисти – адвокати, икономисти, счетоводители, оценители.

Консултации във всички области на правото

"Респект консулт" съветва български и чуждестранни физически и юридически лица, организации с нестопанска цел и мултинационални компании във всички области на правото: дружествено право, облигационно право, несъстоятелност, вещно право, строителство, административно право и административен процес, трудово право и социално осигуряване, финансово, данъчно и застрахователно право, наказателно право и процес, семейно и наследствено право, енергетика и природни ресурси. Кантората извършва процесуално представителство пред съд и арбитраж. Регистрира дружества по Търговския закон, сдружения с нестопанска цел, фондации, консорциуми, офшорни компании.

За да получи клиентът комплексно обслужване, дружеството предлага и счетоводни услуги, а също така работи в сътрудничество с нотариуси, частни съдебни изпълнители и други специалисти.

Работи на много чужди езици

"Респект консулт" е от консултантските дружества, които работят на няколко чужди езици, при това на високо професионално ниво – английски, руски, немски, италиански, испански, френски, гръцки и китайски.

Директният контакт е изключително ценен от чуждестранните клиенти заради правото на анонимност и конфиденциалността, показва дългогодишният опит на екипа.

„Респект консулт” предоставя абонаментно правно обслужване. Дружеството предлага правна помощ извън страната чрез своите реномирани чуждестранни партньори.

Дружеството предлага правна помощ извън страната чрез своите реномирани чуждестранни партньори.