E-mail: office@respectconsult.com
Вахрам Ерамян

Вахрам Ерамян

Вахрам Ерамян е съдружник на "Респект консулт", адвокат, специалист по корпоративно, търговско и облигационно и вещно право, с богат опит в областта на строителството, недвижимите имоти, приватизация и несъстоятелност. Консултира реализирането на големи индустриални и инфраструктурни проекти в България, извършва процесуално представителство и арбитраж.

Адвокат Ерамян има дългогодишен опит и е признат експерт в правните аспекти по устройство на територията, по реституционни въпроси, по преобразуване на търговски дружества, при създаването и управлението на големи търговско-административни центрове.

Заедно с Катерина Гушкова създават през 1997 г. "Респект консулт". Преди това, от 1989 до 1991 г., е главен юристконсулт в Завода за опаковъчна техника - Пловдив, през 1991-1993 г. е старши юрисконсулт в ЖП Управление - Пловдив.

Вахрам Ерамян е Магистър по право от Юридически факултет в Софийски университет "Св. Климент Охридски" /дипломирал се през 1990 г./. От 1993 г. е адвокат в Адвокатска колегия - Пловдив.

Член е на редица неправителствени организации като Пловдивско археологическо дружество, сдружение "Интеграция", сдружение "Месроб Мащоц" и др.

Адвокат Ерамян е уважавана обществена личност, както заради високия си професионализъм, така и заради чисто човешките си качества на съпричастност и отзивчивост при разрешаване на възникнали проблеми.