E-mail: kostadinov@respectconsult.com
Христо Костадинов

Христо Костадинов

Христо Костадинов е адвокат, специализира в областта на облигационно и вещно право, с богат опит при сделки с недвижими имоти и търговско право, и при работа с чужди инвеститори.

Професионалната кариера на г-н Костадинов е свързана основно с "Респект консулт" – в периода 2004 - 2005 г. той е юристконсултант, а от 2005 г. – адвокат в дружеството.

Христо Костадинов е завършил специалност "Право" в Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски” през 2004 г. Приет е в Адвокатска колегия – Пловдив през 2005 г.

Средното си образование получава в Езикова гимназия "Иван Вазов” – Пловдив, в паралелка с преподаване на английски и руски език.