E-mail: office@respectconsult.com
Катя Павлова

Катя Павлова

Катя Павлова е юрист с над 37 години трудов стаж, специалист по гражданско право и процес, търговско право. Работи по европейски проекти за финансиране, свързани със заетостта, трудовото право.

От 2012 г. е юрисконсулт в "Респект консулт". Своята професионална кариера г-жа Павлова започва като юрисконсулт в Промишлено-монтажно управление, Пловдив. След това става главен юрисконсулт в завод "Георги Димитров” – Бургас. Същата длъжност изпълнява и на следващото си работно място – в ДФ "Биотехинвест” – Пловдив. През 1991 - 1993 г. е Началник отдел "Правен" на Железопътно управление Пловдив, от 1993 до 2009 г. е главен юрисконсулт на "Пловдивинвест” АД. Взима участие в приватизационния процес, извършва процесуално представителство в Съдилищата, МФ, АП. Като съдебен помощник в Апелативен съд – Пловдив през 2009 – 2011 г. участва в подготовка на делата за съдебни заседания, изготвяне на проекти за съдебни актове.

Катя Павлова е завършила специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св.Климент Охридски” през 1975 г. Средното си образование получава във Френска езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри” – Варна.