„Респект консулт“ е член на реномирани български и чуждестранни сдружения и неправителствени организации, чиято дейност е насочена към развитие на международните отношения в икономически, социален и културен аспект.
Best2B

Пловдивският офис на Best2B


На 02.10.2013 г. в присъствието на белгийския посланик Н. Пр. Аник ван Калстер Белгийско-Българската асоциация Best2B откри оперативен офис в гр. Пловдив /в комплекс „Хеброс“, бул. „Марица“ 154, блок А, ет.9/. Пловдивският офис се създава в тясно сътрудничество с „Респект консулт“, „Сиенит Холдинг“ и община Марица. Благодарение на натрупания опит на тези местни партньори Best2B е на разположение за белгийски фирми, които желаят да започнат или да разширят дейността си в Южен Централен район, както и в други региони на България. Асоциацията е в услуга и на български компании и сдружения, които искат да са активен участник в двустранните икономически, образователни, културни, социални и политически отношения.

Best2B

БЕЛГИЙСКО-БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ BEST2B

Презентация на Best2Be

Консултантско дружество „Респект консулт" е член на Белгийско-Българската асоциация Best2B. Белгийско-Българската асоциация Best2B e неправителствена организация, създадена с цел насърчаване на двустранните отношения във всякакъв аспект. Основата на Белгийско-Българската асоциация Best2B поставят проф. Jacques Vilrokx, Wim Schamp, Luc Carsauw и проф. Кръстьо Петков. Best2B-Белгия е регистрирана първо в Брюксел през 2002 г., Best2B-България е регистрирана през 2004 г. в София. Още от създаването на асоциацията икономическите, социалните и културните и цели имат еднакъв приоритет. В началото Best2B реализира два големи проекта в областта на висшето образование и научните изследвания: създаване на магистърска програма по трудови отношения в университетите в София и Пловдив от консорциум от шест университета, координирани от Свободния университет в Брюксел и проект "Учебните региони" - в 12 области в шест страни за насърчаване на обмена на добри практики в регионалното развитие.

Best2B провежда различни активности в Белгия за промотиране на българските интереси като взима участие в дейности на Търговската камара и на други организации с инициирането на събития като „Българска седмица“, например. Асоциацията провежда и културни събития с белгийски и български музиканти и писатели.

Best2B Белгия участва в организирането на Европалия-България в белгийската столица, под патронажа на българските президенти Петър Стоянов и Георги Първанов. Двегодишната изложба „Европалия” бе едно от най-значимите културни събития в Белгия, която през 2002 година беше посветена на българската култура.

Белгийско-Българската асоциация Best2B насърчава белгийско-български партньорства в усвояването на европейските структурни фондове и оперативни програми, насърчава преки контакти между региони и общини, и бизнеса. Сред новите проекти на организацията са изграждането на студентски общежития и селскостопанско тържище в Пловдив.

За контакти за инвестиционни възможности и повече информация за предлаганите услуги: Нели Делгянска: +359 887 700 533 или neli@respectconsult.com.
Българо-Китайска асоциация

Консултантско дружество „Респект консулт" е член на Българо-Китайската асоциация за бизнес развитие

www.bg-china-partners.com

Консултантско дружество „Респект консулт" е член на Българо-Китайската асоциация за бизнес развитие, която през 2013 г. сключи важен меморандум за разбирателство със Съвета за насърчаване на международната търговия при Съвета на 15-милионния китайски град Шънджън. Двете страни се споразумяха за разработването на дългосрочно практическо партньорство, което да послужи на местните предприятия в икономически и културен план. Българо-Китайската асоциация за бизнес развитие е в основата на побратимяването на Пловдив с Шънджън. Тя подписа специално споразумение с Община Пловдив за сътрудничество при привличането и насърчаването на китайски инвестиции на регионално и национално ниво, при обмяната на опит между двете държави в сферата на образованието, културата, изкуството. „Българо-Китайската асоциация за бизнес развитие” е в партньорски отношения с Община Марица и Българската агенция за инвестиции.
Съдружниците на „Респект консулт“ са членове на следните сдружения с нестопанска цел:

- Пловдивско археологическо дружество
- Сдружение "Месроб Мащоц" - гр. Пловдив