Придобиване на българско гражданство по произход

Бърз и лесен начин за нов паспорт за лица с български роднини до трета степен

Доста са хората, които желаят да придобият второ гражданство бързо и лесно. Една от тези възможности е получаването на гражданство по произход. Дори да не планират веднага да заживеят в дадената страна, те ще имат възможността някой ден да се преместят да живеят там, вече като пълноправни граждани на тази страна и вече да си осигурят безпроблемно пътуване, например в ЕС.

По цял свят процедурата за получаване на гражданство съгласно произход е бърза и улеснена. Това важи също и за България.

Стотици хиляди са потенциалните кандидати, които ако докажат, че имат български родители, баба или дядо или прабаба или прадядо могат да кандидатстват за българско гражданство по произход. Повечето от тези български потомци живеят в Украйна, Молдова, Турция и САЩ и те имат практическата възможност да получат гражданство на ЕС.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ПО ПРОИЗХОДИ

Според чл. 15 от Закона за българското гражданство дава възможност на чуждестранни граждани да придобият българско гражданство по произход ако отговарят на следните три условия:
1. Лице от български произход.
2. Лице, осиновено е от български гражданин при условията на пълно осиновяване;
3. Лице, на който единият му родител е български гражданин или е починал като български гражданин.
Промените от Март 2021 на Закона за бълагрското гражданство изискват заявителят да представи официални документи, издадени от български или чуждестранни органи, с които молителят удостоверява, че има родствена връзка с поне едно лице - негов възходящ до трета степен включително, което е от български произход. Вече не се изисква Удостоверение от Агенцията за българите в чужбина.

Адвокатите от Респект консулт имат значителен опит с клиенти с български произход и могат да ви окажат пълно съдействие и подкрепа по цялостната процедура по кандидатстване - от снабдяването, оценката и съгласуването, както и цялостната подготовка на всички необходими документи. Ако изпитвате затруднения със снабдяването на документи, които да свидетелстват Вашия български произход, нашата кантора ще ви съдейства със снабдяването на копия от официални документи от Общината, където са родени вашите предци като Акт за раждане, Смъртен акт, Свидетелство за брак и др., както и всякакви съпътстващи документи като Диплома за завършено образование и др.

СРОКОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ПО ПРОИЗХОД

След промените в Закона от Март 2021 сроковете за разглеждане на заявлението за получаване на българско гражданство по произход са 9 месеца.

Ако имате въпроси или се нуждаете от съдействие, нашите адвокати ще ви помогнат по цялостната процедура по получаване на българско гражданство по произход.

Свържете се с нас: