E-mail: vasilev@respectconsult.com
Николай Василев

Николай Василев

Николай Василев е адвокат, който съветва предимно търговски дружества в областта на корпоративното и облигационното право. Той има богат опит в консултиране и изготвяне на цялостната документация по различни преобразувания - отделяне, вливане, сливане, продажби на търговски предприятия, ликвидации. Специалист е по въпроси свързани с промени в размера и структурата на капитала, промяна в собствеността между съдружници/акционери, оказва помощ за свикване на общи събрания на управителните и контролни органи на дружествата, респ. на съдружниците и акционерите.

Адвокат Василев работи изключително с компании в областта на строителството, търговията, енергетиката и е експерт в изготвяне на различни договори, споразумения, due diligence, протоколи за партньорство, нотариални актове и др.

Той консултира и извършва услуги на физически и юридически лица по въпроси от всички области на застраховането.

Николай Василев е завършил през 2007 г. право в Юридически факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". По време на следването, през 2005 г., е бил стажант в "Респект консулт". От началото на 2008 г. е пълноправен член на екипа като юридически консултант.

Член на Ротари Пловдив Филипопол, Дистрикт 2482