Партньори

"Респект консулт" предлага посреднически услуги, правни, данъчни и финансови консултации извън страната чрез своите реномирани чуждестранни партньори. Физически и юридически лица, организации с нестопанска цел и мултинационални компании могат да получат компетентен съвет във всички области на правото на съответната държава.
UTCIP

CCP GROUP

wtoip.com | utcip.com.cn

„Респект консулт“ има сключен меморандум за разбирателство и сътрудничество със ССP Group, която е част от HONG KONG UTC INTELLECTUAL PROPERTY (HOLDINGS) LTD. /UTCIP/ – водеща и иновативна консултантска фирма в Китай за предоставяне на интегрирани услуги за управление на интелектуална собственост. Компанията съветва за търговски марки, патенти, стратегии за маркетинг и правно обслужване на корпорации, подпомага чуждестранни инвеститори, навлизащи в Китай или китайски предприятия, които инвестират в чужбина.

HONG KONG UTC INTELLECTUAL PROPERTY (HOLDINGS) LTD. / UTCIP

Beijing-Shanghai-Guangzhou-Chongqing-Shenzhen