Проекти

"Респект консулт" е в основата на развитието на редица важни проекти в различни области - икономика, образование и т.н. За някои от тях той е и инициатор. Сред най-мащабните проекти, създадени и обслужвани, от дружеството са:

проекти с участието на „Респект консулт“

ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА /ТИЗ/

„Тракия икономическа зона“ /ТИЗ/ е обединение на 6 индустриални зони в района на Пловдив, втория по големина град в България - индустриално-търговска зона „Марица”, индустриална зона „Раковски”, промишлено-търговска зона „Куклен” и в начален етап на развитие - парк „Образование и високи технологии” в Пловдив, индустриална зона и високотехнологичен център „Тракия” и агро център „Калояново”. ТИЗ е един от най-мащабните икономически проекти на България. Осъществява се върху площ от 10 700 000 м². От старта през 1995 г. на първата индустриална зона – „Марица“ до сега във всички зони са направени инвестиции за над 1 милиард евро и са привлечени над 100 инвеститори, от тях 80 чужди, открити са над 12 000 работни места.

ЕКИПЪТ НА „РЕСПЕКТ КОНСУЛТ“ КОНСУЛТИРА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ

при придобиването на собственост, наем, финансови и търговски партньорства в „Тракия икономическа зона“. Посредничи на инвеститора за избора на най-подходящия недвижим имот, предоставя пълно правно обслужване по строителните договори, споразумения, изготвяне на договори за наем, извършва юридически услуги /регистрация и пререгистрация на фирми/, данъчни, финансови и всякакъв вид консултации, свързани с дейността на фирмите.

Изтеглете презентация на проекта
„Европейско образование в България"

http://www.eeb.bg/

„Респект консулт“ създаде и развива проекта „Европейско образование в България” с цел да предостави възможност за желаещи студенти от цял свят да се възползват от предимствата на българското висше образование и да получат европейска диплома за образователните степени бакалавър, магистър и доктор. Партньори на дружеството в това смело начинание са едни от най-популярните български висши учебни заведения. Чрез проекта се популяризира не само нашата образователна система, а и България като цяло.