Представителство пред административни съдилища

Юристите на Респект консулт са вещи в консултирането и подготовката на документация по административно-правни въпроси. Представляват клиентите по административни въпроси и процедури пред различни държавни и общински органи, включително Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на личните данни, Комисия по финансов надзор, административните съдилища, Върховен административен съд и др.