Визи, пребиваване и работа в България, Българско гражданство специалисти по релокация/преместване

Екипът от специалисти в Респект консулт има значителен опит в сложната материя с имиграционни казуси. Ние предлагаме услуги, както на корпоративни, така и на физически лица.

Сфери на дейност

Нашите експерти извършват цялостна консултация, относно най-подходящия начин за пребиваване в страната, както и метода за получаването му. Съдействаме, както на фирми в привличането на служители в страната, така и на частни лица, като помагаме при устройването на живота и законовото им пребиваване.

Съдействаме на инвеститори, които търсят пребиваване в България при закупуване на недвижими имоти или държавни ценни книжа, като улесняваме техните планове за преместване. При успешно придобиване на пребиваване в страната, ние Ви съпровождаме през целия процес за обновяване на продължителното пребиваване, придобиване на постоянно пребиваване или гражданство.

Услугите, които можете да получите при нас са:

 • Първоначална консултация за виза и пребиваване
 • Съвети относно вида пребиваване – продължително, дългосрочно, постоянно
 • Консултация относно най-подходящия метод за придобиване на пребиваване – търговско представителство, трудов договор, инвестиции, брак.
 • Консултация относно получаване на българско гражданство – по натурализация, инвестиции, брак.
 • Българско гражданство. Ускорено придобиване на българско гражданство ( т.нар. Fast track)
 • Събиране на семейство
 • Избор на подходящо жилище, БГ адрес
 • Цялостно административно и правно съдействие по гореописаните процедури
 • Комуникация с всички институции – МВР, Дирекция Миграция, Бюро по труда, Банки, Българска агенция за инвестиции
 • Преводи и легализации на документи
 • Помощ при избор на училище или детска градина
 • Услуги по установяване или напускане на страната
 • Поддръжка на имот

Свържете се със имиграциенен адвокат:

Николай Василев