ИЗГОТВЯНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДОГОВОРИ

Ние изготвяме всякакъв вид търговски и облигационни договори. Представляваме нашите клиенти при водене на преговори, като винаги се стремим да постигнем оптимална ефективност за съвремения бизнес и взаимоизгоден резултат за всички страни.

Притежаваме значителен опит с клиенти в сферата на хотелиерството, големи търговски и офис центрове и др. Екипът ни ще Ви съдейства в изработването на дългосрочни договори за наем, концесионни договори, договори за хотелски услуги, сделки с интелектуална собственост и др.

Свържете се със специалист:

Вахрам Ерамян
Христо Костадинов
Виктор Боев