СЪДРУЖНИЦИ и Юристи

Катерина Гушкова

Катерина Гушкова

управляващ съдружник

Вахрам Ерамян

Вахрам Ерамян

адвокат | съдружник

Катя Павлова

Катя Павлова

правен консултант

Нели Делгянска

Нели Делгянска

правен консултант

ИКОНОМИЧЕСКИ ОТДЕЛ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Цветана Тошкова

Цветана Тошкова

икономист

Ваня Куманова

Ваня Куманова

aдминистрация