Цветана Тошкова
Експерт недвижими имоти

Цветана Тошкова е дългогодишен служител на "Респект консулт" с опит в комасацията на земеделски земи, водене на преговори със собственици, както и в организацията по сделките с недвижими имоти.

Контролира и отговаря за цялостната дейност, свързана с финанси и счетоводство, комуникира с НАП, НОИ, нотариуси, както и с други държавни и и общински институции.

Образование

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", "Бизнес администрация", Магистър

Свържете се с Цветана Тошкова:

+359889797924
toshkova@respectconsult.com
гр. Пловдив
бул. Марица № 154, секция А, етаж 10