Здравка Хаджийска
Адвокат

Здравка Хаджийска е адвокат, с богат опит при консултиране на проекти, свързани с общинска и държавна собственост, в т.ч. при взаимоотношенията им с частноправни субекти, инфраструктурни проекти. Специалист по ЗОП, Закона за концесиите, реституционни закони.

Преди да се присъедини през 2012 г. към екипа на "Респект консулт" е работила в Община Пловдив като Началник отдел "Правно-нормативно обслужване на общинската собственост" /от 2000 до 2012 г./. Участвала е в разработване на документи, процедури, концесии, търгове, конкурси и т.н. в областта на разпореждането с общинската собственост. Изготвяла е становища, свързани с градоустройствени планове, архитектурните проекти на сгради за одобряване и узаконяване, прокарване на комуникационни съоръжения и изграждане на обекти на техническата инфраструктура, както и подземни комуникации.

В периода 1997 - 2000 г. г-жа Хаджийска е била Главен юрисконсулт за региона на Южна България в Застрахователно и презастрахователно дружество "Булстрад".

Благодарение на личните си качества и длъжността, която е заемала в общинската администрация тя е създала добри лични и служебни контакти в държавните учреждения - съд, прокуратура, служба по вписвания, министерства и областни, и общински администрации.

Образование

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет, Магистър по право

Езици

Български, английски

Членства

Член на Пловдивска адвокатска колегия

Основни области на практиката:

Свържете се с адвокат Здравка Хаджийска:

+359888775672
office@respectconsult.com
гр. Пловдив, 
бул. Марица № 154, Секция А, етаж 10