Христо Костадинов
Адвокат

Христо Костадинов е адвокат, специалист в областта на облигационно, търговско и вещно право. Г-н Костадинов има голям опит при сделки с недвижими имоти, комуникации с банкови институции и корпоративни отношения. Той е водещ адвокат при текущото обслужване на корпоративните клиенти на нашата кантора, като участва активно при консултиране на чужди инвеститори.

Професионалната кариера на адвокат Костадинов е свързана с Респект Консулт – в периода 2004 - 2005 г. той е юрисконсулт, а от 2005 г. – адвокат в дружеството.

Образование

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Юридически факултет, Магистър по право
Езикова гимназия "Иван Вазов", гр. Пловдив

Езици

Български, английски, руски

Членства

Член на Пловдивска адвокатска колегия

Основни области на практиката:

Свържете се с адвокат Христо Костадинов:

+359886837606
kostadinov@respectconsult.com
гр. Пловдив, 
бул. Марица № 154, Секция А, етаж 10