Виктор Боев
ПРАВЕН консултант

Виктор Боев е правен консултант, специализиращ в областта на сделките с недвижими имоти - жилищни, търговски, земеделски земи. Преди да се присъедини към Респект консулт той е натрупал богат опит, повече от 12 години, като помощник нотариус и нотариус по заместване. Експерт е по всички въпроси, свързани с владение, собственост и основания за придобиване право на собственост, съсобственост, етажна собственост, жилищностроителни кооперации, подобрения, сервитути, право на държавна и общинска собственост, наследствени отношения. Специалист в областта на облигационните договори и търговските сделки.

Образование

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Юридически факултет, Магистър по право
Езикова гимназия "Пловдив"

Езици

Английски, Български, Немски

Основни области на практиката:

Свържете се с юрист Виктор Боев:

+359889998911
boev@respectconsult.com
гр. Пловдив, 
бул. Марица № 154, Секция А, етаж 10