Десислава Терзиева
Експерт банки и институции

Десислава Терзиева е икономист, осъществяващ връзките с представители на банки и финансови институции, данъчни служби, НАП и НОИ, АГКК и други държавни и общински органи. Дългогодишен служител на "Респект консулт", тя организира и извършва комуникацията с ключови клиенти, както и следи и отчита плана на провежданите дейности и процедури.

Десислава също така е част от екипа, работещ по сделките с недвижими имоти, като организира и координира процеса от предварителен договор до нотариален акт.

Езици

Български, английски

Образование

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", град Варна, "Международна икономика и право", Магистър
Европeйски колеж по икономика и управление, град Пловдив, "Икономика", Бакалавър

Свържете се с Десислава Терзиева:

+359886443233
terzieva@respectconsult.com
гр. Пловдив
бул. Марица № 154, секция А, етаж 10