Вахрам Ерамян
Адвокат, Съдружник

Вахрам Ерамян е съдружник в "Респект консулт", адвокат, доказан специалист по търговско, облигационно и вещно право, с богат опит в областта на строителството, недвижимите имоти и производство по несъстоятелност. Консултира реализирането на големи индустриални и инфраструктурни проекти в България, извършва процесуално представителство и арбитраж.

Адвокат Ерамян има дългогодишен опит и е признат експерт в правните аспекти по устройство на територията, реституционни въпроси, преобразуване на търговски дружества, създаването и управлението на големи търговско-административни центрове. Участвал е дейно в работни групи, свързани с инициативи за промяна на законодателството. Участва в създаването на първия в страната Район с целенасочена подкрепа от държавата.

Заедно с Катерина Гушкова създават през 1997 г. "Респект консулт". Преди това е натрупал значителен опит като юрисконсулт в големи държавни и общински предприятия.

Образование

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет, Магистър по право

Езици

Български, Английски

Членства

Член на Пловдивска адвокатска колегия
Член на Пловдивско археологическо дружество
Член на Сдружение Интеграция
Член на Сдружение Месроб Мащоц и др.

Основни области на практиката:

Свържете се с адвокат Вахрам Ерамян:

+35932666990
office@respectconsult.com
гр. Пловдив, 
бул. Марица № 154, Секция А, етаж 10