ΙΣΤΟΡΙΑ

Η εταιρεία παροχής νομικών συμβουλών ΡΕΣΠΕΚΤ ΚΟΝΣΟΥΛΤ ιδρύθηκε το 1997 στη π.Πλόβντιβ. Τα θεμέλια της εταιρείας χτίζονται από δυο ανθρώπους – Κατερίνα Γκούσκοβα- μεταπτυχιούχος οικονομικών και νομικών και τον δικηγόρο Βαχράμ Εραμιάν. Στην αρχή και οι δύο βήμα με βήμα ξεκινούν να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των πελατών. Κάθε χρόνο η δουλειά και οι απασχολήσεις πολλαπλασιάζονται και για αυτό το λόγο το προσωπικό της εταιρίας αυξάνεται. Προς τη στιγμή αυτή το προσωπικό μας είναι ένα από τα μεγαλύτερα στη χώρα μας. Στην εταιρεία ΡΕΣΠΕΚΤ ΚΟΝΣΟΥΛΤ εργάζονται περισσότερα από 20 νομικούς, οικονομικούς και διοικητικό προσωπικό.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ!

Πλήρης εξυπηρέτηση σ’ένα μέρος – ο σκοπός αυτός παρακολουθούμε ακόμα από την ίδρυσή μας το 1997. Εμείς προσφέρουμε ολοκληρωμένη παροχή νομικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, όχι μόνο στα νομικά θέματα αλλά και στα οικονομικά και στα φορολογικά. Μόνο σ’ένα γραφείο ο πελάτης έχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσίων που αφορούν τις δικές του δραστηριότητες και μ’αυτό το τρόπο κερδίζει χρόνο. Αντί να ασχολείται με διάφορα προβλήματα, εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη να βρούμε τις καλύτερες λύσεις και να δουλεύουμε προς το δικό σας συμφέρον.

Είμαστε περίφανοι με το γεγονός πως μας εμπιστεύθηκαν σπουδαίους επενδυτές από την Βουλγαρία και το εξωτερικό, συγκεκρημένα σε θέματα απόκτησης ιδιοκτησίας, ενοίκιασης κτημάτων σε οικονομικές ζώνες της χώρας, αγοράς και κατασκευής οικιστικών, εμπορικών και βιομηχανικών συγκροτημάτων και κέντρα αναψυχής. Εμείς είμαστε ο δικός τους νομικός σύμβουλος και στις περιπτώσεις σύναψης εμπορικών συμβάσεων και στις οικονομικές διαπραγματεύσεις. Οι δικοί μας ειδικοί συμμετέχουν στην πραγματοποίηση των μεγαλύτερων συμβάσεων ακίνητης περιουσίας στη Βουλγαρία. Η εταιρεία μας έχει μεγάλη εμπειρία στην ενοποίηση αγροτικών εκτάσεων.

Η ομάδα μας συμπεριλαμβάνεται από δραστήριους,εξειδικευμένους και υπεύθυνους επαγγελματίες – δικηγόρους, νομικούς, οικονομολόγους και λογιστές. Μερικοί απ’αυτούς έχουν αποκτήσει αρκετή εμπειρία λόγω της πρακτικής τους σε κρατικά, δημοτικά, δημόσια, διοικητικά και ασφαλιστικά ιδρύματα. Όλα αυτά είναι εγγυήσεις για καλές επαφές, για διαφορετικές εμπειρίες και περισσότερες γνώσεις σε διάφορες δικαιοδοσίες. Η ομάδα μας παρακολουθεί και μελετάει τις νομικές και τις οικονομικές αλλαγές στη χώρα μας.

Τα βασικά μέσα που χρησιμοποιούμε για τη λύση μιας υπόθεσης είναι – οι γνώσεις, η πολύχρονη εμπειρία, εξατομικευμένες προσεγγίσεις, δημιουργικός τρόπος σκέψεων.

Έχουμε για σκοπό να κρατάμε καλές και μακροχρόνιες σχέχεις με τους πελάτες μας και με τους συνεργάτες μας. Να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του πελάτη, αυτό είναι σημαντικό για μας.

Έγκαιρη παροχή συμβουλών είναι ένα κομμάτι από την σταδιοδρομία της προοδευτικής ανάπτυξης από προσωπική και επαγγελματική πλευρά.

Εμείς είμαστε οι συνεργάτες σας προς τον δρόμο της επιτυχίας!


Κατερίνα Γκούσκοβα,
διευθύνων συνέταιρος της ΡΕΣΠΕΚΤ ΚΟΝΣΟΥΛΤ μεταπτυχιούχος οικονομικής και νομικής
Βαχράμ Εραμιάν,
συνέταιρος της ΡΕΣΠΕΚΤ ΚΟΝΣΟΥΛΤ δικηγόρος