Η ΡΕΣΠΕΚΤ ΚΟΝΣΟΥΛΤ είναι μέλος των αξιόπιστων βουλγάρικων και ξένων ενώσεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι δραστηριότητές τους έχουν σκοπό την εξέλιξη των διεθνών σχέσεων σε οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική πλευρά.
Best2B

το γραφειο στη π.Πλοβντιβ της Best2B


Στις 02.10.2013 με την παρουσία του βελγικού πρεσβευτή Ν.Πρ.Ανίκ βαν Κάλστερ, η Βούλγαρο-Βελγική ένωση Best2B άνοιξε καινούργιο γραφείο στη π.Πλόβντιβ /στο συγκρότημα „Χεμπρος“, λεωφ. „Μαρίτσα“ 154, κτίριο Α, ορ.9/. Το γραφείο στη π.Πλόβντιβ ιδρύεται με τη στενή συνεργασία των εταιρείων „Ρεσπέκτ κονσούλτ“, „Σιενίτ Χόλντινγκ“ και το Δήμο Μαρίτσα. Χάρη της μεγάλης εμπειρείας των παραπάνω ντόπιων συνεργατών, Best2B είναι διαθέσιμη για βελγικές εταιρείες η οποίες επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στη Νότια και Κεντρική περιοχή, επίσης και σε άλλες περιοχές στη Βουλγαρία. Η ένωση εξυπηρετεί και βουλγάρικες εταιρείες και ενώσεις, οι οποίες θέλουν να είναι δραστήριος συμμέτοχος στις δίμερες οικονομικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις.

Best2B

ΒΟΥΛΓΑΡΟ-ΒΕΛΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ BEST2B

Παρουσιαση της Best2Be

Η συμβουλευτική εταιρεία „ΡΕΣΠΕΚΤ ΚΟΝΣΟΥΛΤ“ είναι μέλος της Βούλγαρο-Βελγικής ένωσης Best2B. Η Βούλγαρο-Βελγική ένωση Best2B είναι μη κυβερνητική οργάνωση η οποία ιδρύθηκε με σκοπό προώθησης των διμερών σχέσεων σε κάθε μια σφαίρα. Η βάση της Βούλγαρο-Βελγικής ένωσης Best2B συνδέεται με τα ονόματα του καθ. Jacques Vilrokx, Wim Schamp, Luc Carsauw και καθ.Κράστιο Πετκόβ. Best2B-Βέλγιο είναι εγγεγραμμένη πρώτα στις Βρυξέλλες το 2002, Best2B-Βουλγαρία είναι εγγεγραμμένη το 2004 στη π.Σόφια. Ακόμα από την ίδρυση της ένωσης οι οικονομικοί, κοινωνικοί και πολιτιστικοί στόχοι έχουν την ίδια προτεραιότητα. Στην αρχή Best2B πραγματοποιεί δυο μεγάλα έργα στο τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης και επιστημονικές ερευνήσεις- ίδρυση μεταπτυχιακού προγράμματος σε εργατικές σχέσεις που αφορούν τα πανεπιστήμια στη π.Σόφια και στη π.Πλόβντιβ από κοινοπραξία από έξι πανεπιστήμια, συντονισμένα από το Ελεύθερο πανεπιστήμιο Βρυξέλλων και το σχέδιο «Περιφέρειες εκκμάθησης» - σε 12 περιοχές σε έξι χώρες με σκοπό προώθησης των ανταλλαγών και των καλών πρακτικών στο τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης.

Best2B ασχολείται με διάφορες δραστηριότητες στο Βέλγιο για προβολή των βουλγάρικων συμφερόντων, συμμετέχει στις δραστηριότητες του Εμπορικού επιμελητηρίου και των άλλων οργανώσεων για γεγονότα όπως «Βδομάδα της Βουλγαρίας» για παράδειγμα. Η ένωση οργανώνει και πολιτιστικά γεγονότα με μουσικούς και συγγραφείς από τη Βουλγαρία και το Βέλγιο.

Best2B Βέλγιο συμμετέχει στην οργάνωση της Ευροπαλίας-Βουλγαρίας στη βελγική πρωτεύουσα υπό την αιγίδα των βουλγάρικων προέδρων Πέταρ Στοιάνοβ και Γεώργι Παρβάνοβ. Στο χρονικό διάστημα δυο ετών η έκθεση «Ευροπαλία» ήταν ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα στο Βέλγιο και το 2002 ήταν αφιερομένο στο βουλγάρικο πολιτισμό.

Η Βούλγαρο-Βελγική ένωση Best2B προωθεί τις βούλγαρο-βελγικές συνεργασίες στην αφομοίωση των ευρωπαϊκων διαρθρωτικών ταμείων και ευροπαϊκών προγραμμάτων, ενθαρρύνει σχέδια επαφές ανάμεσα στις περιφέρειες και στο Δήμο και στις επιχειρήσεις. Μέσα στα καινούργια σχέδια της ένωσης είναι η κατασκευή φοιτητικών εστίων και γεωργική αγορά στη π.Πλόβντιβ.

Για επαφές σε θέματα επενδυτικών δυνατοτήτων και περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρονται – Νέλι Ντελγιάνσκα +359 887 700 533 ή neli@respectconsult.com.
ΒΟΎΛΓΑΡΟ-ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

„ΡΕΣΠΕΚΤ ΚΟΝΣΟΥΛΤ“ είναι αντιπρόεδρος της Βουλγαρο-Κινέζικης ένωσης επιχειρηματικής ανάπτυξης

www.bg-china-partners.com

„ΡΕΣΠΕΚΤ ΚΟΝΣΟΥΛΤ“ είναι αντιπρόεδρος της Βουλγαρο-Κινέζικης ένωσης επιχειρηματικής ανάπτυξης, η οποία το 2013 σύναψε σημαντικό μνημόνιο συνεννόησης με το Συμβούλιο προώθησης διεθνούς εμπορίου μέρος του Συμβουλίου της κινέζικης πόλης Σαντζάν, με πληθυσμό από 15 εκκατομμύρια άτομα. Τα δυο μέρη συμφώνησαν για την ανάπτυξη μακροχρόνιας πρακτικής συνεργασίας, η οποία να χρησιμοποιείται από τις ντόπιες εταιρείες από οικονομική και πολιτιστική άποψη. Η Βούλγαρο-Κινέζικη ένωση με σκοπό επιχειρηματικής ανάπτυξης βρίσκεται στη βάση της αδελφοποίησης ανάμεσα στη π. Πλόβντιβ και τη π. Σαντζάν. Αυτή υπέγραψε ειδική συμφωνία με το Δήμο της π.Πλόβντιβ για συνεργασία στη προσέλκηση και στη προώθηση κινέζικων επενδυτών σε περιφεριακό και εθνικό επίπεδο.
Οι συνεργάτες της ΡΕΣΠΕΚΤ ΚΟΝΣΟΥΛΤ είναι μέλη και των παρακάτω οργανώσεων με μη αγροτικό σκοπό

- Αρχαιολογική ένωση Πλόβντιβ
- Ένωση «Μέσρομπ Μάστοτς» - π.Πλόβντιβ