ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΡΕΣΠΕΚΤ ΚΟΝΣΟΥΛΤ προσφέρει υπηρεσίες διαμεσολάβησης, νομικές, φορολογικές και οικονομικές συμβουλές στο εξωτερικό με τους αξιόπιστους ξένους συνεργάτες. Φυσικά και νομικά πρόσωπα, οργανισμοί με μη κερδοσκοπικό σκοπό και πολυεθνικές εταιρείες μπορούμε να προσφέρουμε συμβουλές σε όλες τις σφαίρες της νομικής που ισχύουν στο αντίστοιχο κράτος.
UTCIP

CCP GROUP

wtoip.com | utcip.com.cn

„ΡΕΣΠΕΚΤ ΚΟΝΣΟΥΛΤ“ σύναψε μνημόνιο συνενόησης και συνεργασίας με ССP Group, η οποία είναι μέλος της HONG KONG UTC INTELLECTUAL PROPERTY (HOLDINGS) LTD. /UTCIP/ - ηγετική συμβουλευτική εταιρεία στη Κίνα η οποία προσφέρει υπηρεσίες διαχείρησης πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης η εταιρεία προσφέρει συμβουλές σε θέματα εμπορικών επωνυμίων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, στρατηγικές μάρκετινγκ και νομική εξυπηρέτηση σε επιχειρήσεις, βοηθάει επενδυτές από το εξωτερικό που έχουν σκοπό να επενδύουν στη Κίνα ή κινέζικες επιχειρήσεις που σκοπεύουν να επενδύουν στο εξωτερικό.

HONG KONG UTC INTELLECTUAL PROPERTY (HOLDINGS) LTD. / UTCIP

Beijing-Shanghai-Guangzhou-Chongqing-Shenzhen