Εργα

Η ΡΕΣΠΕΚΤ ΚΟΝΣΟΥΛΤ βρίσκεται στη βάση της εξέλιξης μιας σειράς σημαντικών έργων σε διάφορες σφαίρες – στην οικονομική, στην εκπαίδευση κτλ. Για κάποια από τα έργα η εταιρεία είναι εκκινητής. Μέσα στα μεγαλύτερα έργα τα οποία η εταιρεία μας ίδρυσε και εξυπηρετεί είναι:

εργα με τη συμμετοχη της ΡΕΣΠΕΚΤ ΚΟΝΣΟΥΛΤ

ΤΡΑΚΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ /ΤΟΖ/

„Τράκια οικονομική ζώνη“ /ΤΟΖ/ είναι ένωση με 6 βιομηχανικές ζώνες στην περιοχή Πλόβντιβ, συνπρωτεύουσα στη Βουλγαρία – οικονομική-εμπορική ζώνη „Μαρίτσα“, οικονομική ζώνη „Ρακόβσκι“, βιομηχανική-εμπορική ζώνη „Κούκλεν“ και σε αρχικό στάδιο εξέλυξης – πάρκο „Εκπαίδευση και υψηλές τεχνολογίες“ στη π.Πλόβντιβ, οικονομική ζώνη και κέντρο υψηλών τεχνολογίων „Τράκια“ και αγροτικό κέντρο „Καλοϊάνοβο“. Η ΤΟΖ είναι ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά έργα στη Βουλγαρία. Πραγματοποιείται επάνω σε έκταση 10 700 000 τ.μ. Από Το ξεκίνημα το οποίο έγινε το 1995 η πρώτη οικονομική ζώνη – „Μαρίτσα“ εως τώρα σε όλες τις ζώνες έχουν γίνει επενδύσεις πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ και έχουν προσελκύσει πάνω από 100 επενδυτές, απ’αυτούς 80 ξένοι, έχουν ανοίξει πάνω από 12 000 θέσεις εργασίας.

Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ „ΡΕΣΠΕΚΤ ΚΟΝΣΟΥΛΤ“ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

σε θέματα απόκτησης κυριότητας, ενοίκιασης, οικονομικές και εμπορικές συνεργασίες στη „Τράκια οικονομική ζώνη“. Είμαστε διαμεσολαβητής σε θέματα επιλογής της καλύτερης και της καταλληλότερης ακίνητης περιουσίας, προσφέρουμε πλήρης νομική εξυπηρέτηση και σε συμβάσεις κατασκευαστικής, συμφωνίες, συμβάσεις ενοίκιασης, εκτελούμε νομικές υπηρεσίες /εγγραφή και απογραφή εταιρείων/, φορολογικές, οικονομικές και άλλες συμβουλές που συνδέονται με την δραστηριότητα των εταιρείων.

τραβίξτε τη παρουσίαση του έργου
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

http://www.eeb.bg/

„ΡΕΣΠΕΚΤ ΚΟΝΣΟΥΛΤ“ ίδρυσε και ασχολείται με την εξέλιξη του έργου „Ευρωπαϊκή εκπαίδευση στην Βουλγαρία“ με σκοπό να προσφέρει δυνατότητες στους φοιτητές απ’όλο το κόσμο να χρησιμοποιούν τα πλεονεκτήματα της Ανώτερης Εκπαίδευσης στη Βουλγαρία και να πάρουν ευρωπαϊκά πτυχία σε εκπαιδευτικούς βαθμούς – μπάτσελορ, μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Συνεργάτες της εταιρείας μας σ’αυτή τη τολμηρή κίνηση είναι τα καλύτερα Πανεπιστήμια στη Βουλγαρία. Με το έργο αυτό δημοσιεύεται όχι μόνο το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και όλη η Βουλγαρία.