Παροχή νομικών συμβουλών σε όλες τις σφέρες της νομικής: Η εταιρεία ΡΕΣΠΕΚΤ ΚΟΝΣΟΥΛΤ παρέχει νομικές συμβουλές σε νομικά και φυσικά πρόσωπα από την Βουλγαρία και από το εξωτερικό, σε οργανισμούς με μη κερδοσκοπικό σκοπό, σε πολυεθνικές εταιρείες σε όλες τις σφαίρες της νομικής: εταιρικό δίκαιο, ενοχικό και εμπράγματο δίκαιο, δικαίο περί της πτώχευσης, δίκαιο περί των κατασκευών, διοικητικό δίκαιο, διοικητική δικονομία, εγρατικό δίκαιο, δίκαιο περί των κοινωνικών ασφαλίσεων, ασφαλιστικό δίκαιο, φορολογικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο και ποινική δικονομία, οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο, δίκαιο περί της εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και δίκαιο του περιβάλλοντος. Το γραφείο μας ασκεί δικονομική και διαιτητική εκπροσώπευση, επίσης εγγραφές των εταιρείων τηρώντας τον Εμπορικό νόμο, εγγραφές εταιρείων με μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, εγγραφές συνεταιρισμών, ιδρυμάτων, κοινοπραξίων και εταιρείες offshore.
Респект консулт
Респект консулт
Респект консулт

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΣ

Για περισσότερες πληροφορίες παθήστε επάνω στους τίτλους

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΠΤΩΧΕΥΣΗ.

Η εταιρεία ΡΕΣΠΕΚΤ ΚΟΝΣΟΥΛΤ προσφέρει όλα που αφορούν το εταιρικό δίκαιο – από την αρχική ίδρυση και δόμηση όλων των ειδών εταιρείων βάσει του Εμπορικού νόμου, νομικές συμβουλές για την καλύτερη επιλογή του είδους και της μορφής της εταιρείας, ίδρυση υποκαταστημάτων εως τις υπηρεσίες λογιστικής.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι δικηγόροι στην εταιρεία μας έχουν αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στο Εμπορικό δίκαιο και έτσι εγγυούνται στον πελάτη ποιοτικές υπηρεσίες και συμβουλές βάζοντας τα θεμέλια μιας καινούργιας επιχείρησης και την ίδρυση τοπικών υποκαταστημάτων ξένων επιχειρήσεων.

Οι νομικοί της εταιρείας ΡΕΣΠΕΚΤ ΚΟΝΣΟΥΛΤ δίνουν συμβουλές σε ζητήματα που συνδέονται με τις αλλαγές του μεγέθους και της δόμησης του κεφαλαίου, αλλαγές στην κυριότητα μεταξύ των συνεταίρων/μετόχων, προετοιμασία νομικών εγγάφων – σε σχέχη με τη σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης και τα Εποπτικά όργανα της επιχείρησης, αναλογικά και για τους συνεταίρους και τους μετόχους.

Απόκτηση πιστοποιητικών και αδείων που χρειάζονται για τους διάφορους κλάδους.

Οι δικηγόροι μας δίνουν συμβουλές στους πελάτες και ετοιμάζουν τα χαρτιά στις περιπτώσεις – εξαγοράς, συγχώνευσης, διαίρεσης, διαχωρισμόυ, αλλαγής της νομικής μορφής και αγοράς εμπορικής επιχείρησης κτλ., επίσης τελούν εκπροσωπήσεις έναντι της Επιτροπής προστασίας του ανταγωνισμού.

Το γραφείο μας μπορεί να ετοιμάσει νομική ανάλυση αν επιθυμεί ο αγοραστής, ο πωλητής ή τα τρίτα πρόσωπα/π.χ. επενδυτές/ σε μία σύμβαση, επίσης προσφέρουμε και εκπροσωπηση σε διαπραγματεύσεις, σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας, συμβάσεις εχεμύθειας, επιστολές κτλ.

Η εταιρεία συμβουλεύει, προετοιμάζει έγγραφα και την εκπροσώπηση σε περιπτώσεις πτώχευσης, αφερεγγυότητας των εμπορικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβάνοντας και την εκπροσώπευση στα δικαστήρια σ’όλα τα στάδια της πτώχευσης των πελατών και από τις δυο πλευρές – του δανειστή και του οφειλέτη. Η εταιρεία μας έχει μεγάλη εμπειρία στις νομικές συμβουλές των δανειστών για διασφαλήσεις πληρωμών σε περίπτωση που о δικός του οφειλέτη βρίσκεται σε πτώχευση.

Προετοιμασία όλων των ειδών των συμβάσεων

Η εταιρεία μας προετοιμάζει όλα τα είδη συμβάσεων και συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Η ομάδα μας απέκτησε μεγάλη εμπειρία στη διαμόρφωση μακροπρόθεσμες συμβάσεις δανεισμού, βασίζοντας τη συνεργασία μας με ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα στη Βουλγαρία.

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η εταιρεία ΡΕΣΠΕΚΤ ΚΟΝΣΟΥΛΤ είναι μία ηγετική εταιρεία παροχής νομικών συμβουλών στη χώρα μας με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των ακίνητων περιουσιών και των κατασκευών. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής στη Βουλγαρία – «Σιενίτ Ηόλντινγ» Α.Ε. Στην εταιρεία υπάρχει ειδικευμένο τομέα διαμεσολάβησης για την επιλογή και την κατοχή του καλυτέρου ακινήτου. Προσφέρουμε πλήρες υπηρεσίες που αφορούν – συμβάσεις κατασκευής, συμφωνίες, συμβόλαια ενοίκιασης, συμβάσεις διοίκησης ακινήτων και δικονομική εκπροσώπιση σε υποθέσεις με εμπράγματο χαρακτήρα.

Παροχή νομικών συμβουλών σε μεγαλα επενδυτικά σχέδια

Η εταιρεία Respect consult είναι νομικός σύμβουλος για επενδυτές της Βουλγαρίας και του εξωτερικού. Οι τελευταίοι ενδιαφέρονται από αγορά ακίνητης περιουσίας, εγκατάσταση και κατασκευή οικίσιων, εμπορικών και βιομηχανικών συγροτημάτων και κέντρα αναψυχής. Σε σχέση με όλα αυτά προσφέρουμε συμβουλές για την επιλογή του πιο κατάλληλο ακίνητο, ολοκληρομένη νομική μελέτη της ιστορίας της κυριότητας, έλλειψη βαρών από τρίτα πρόσωπα για την ακίνητη περιουσία. Οι δικηγόροι μας προσφέρουν και τον καλύτερο τρόπο απόκτησης ακίνητης περιουσίας – συμβολαιογραφική πράξη, συνεισφορά κτλ. αναλόγως με τις συγκεκριμένες οικονομικές ανάγκες, επίσης και συμβουλές με φορολογικό χαρακτήρα.

Ενοποίηση αγροτικών εκτάσεων

Η εταιρεία μας ασχολείται εδώ και πολλά χρόνια με ενοποιήσεις αγροτικών εκτάσεων - σύλληψη πλήρης κατάστασης των περιουσίων των ιδιοκτητών, διερεύνηση και διαπραγμάτευση με τους ιδιοκτήτες, εκπροσώπιση σε όλες τις κρατικές και δημοτικές υπηρεσίες και αρχές /π.χ. Υπηρεσία Γεωδαισίας, την χαρτογράφηση και το κτηματολόγιο κτλ/. Οι δικηγόροι μας έχουν συμβουλέψει μια από της μεγαλύτερες εταιρείες στη Βουλγαρία σε μια σύμβαση αγοροπωλησίας ακίνητης περιουσίας.

Μέσα στις αρμοδιότητες μας είναι να κρατάμε πάντα οικονομικές και εμπορικές συνεργασίες που αφορούν τις μεγαλύτερες βιομηχανικές ζώνες στη χώρα μας.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ.

Η εταιρία μας ασχολείται με εγγραφές και καταχωρήσεις νομικών προσώπων με μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, ιδρύματα, κοινοπραξίες, εταιρείες βάσει του Νόμου για τις υποχρεώσεις και τις συμβάσεις κτλ. Επίσης προσφέρουμε νομικές συμβουλές και υπηρεσίες, βοήθεια για σύγκληση Γενικών συνελεύσεων, προετοιμασία πρωτοκόλλων, προσκλήσεις και κάθε είδος εγγράφων που συνδέονται με τη διαχείρηση και τη διοίκηση εταιρείων.

Λειτουργούμε όπως τον επιχειρηματικό γραμματέα. Παρακολουθούμε τις συνελεύσεις και την εγκυρότητά τους, για τη συλλογή όλων των εγγράγων και την αρχειοθέτησή τους.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Η εταιρεία ΡΕΣΠΕΚΤ ΚΟΝΣΟΥΛΤ συμβουλεύει τους πελάτες για ζητήματα που έχουν σχέση με την εγκατάσταση ισχύων της παραγωγής, της εξαγωγής, εμπορίας και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβάνοντας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εκπροσωπούμε την εταιρεία σας στο Υπουργείο οικονομικών και στην Εθνική επιτροπή ενέργειας και υδάτων και σε άλλες κρατικές και δημοτικές αρχές κτλ.

Ειδικοί από την εταιρεία μας έλαβαν συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις και στην προετοιμασία εγγράφων για τη σύμβαση με μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου. Η τελευταία ασχολείται με την ηλιακή ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση του μεγαλύτερού φωτοβολταϊκού πάρκου στη Βουλγαρία.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Οι νομικοί της ΡΕΣΠΕΚΤ ΚΟΝΣΟΥΛΤ έχουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και αρμοδιότητες για να δίνουν νομικές συμβουλές και να προετοιμάζουν τα έγγραφα που αφορούν τα διοικητικά ζητήματα. Επίσης εκπροσωπούμε τους πελάτες μας στις διοικητικές δίκες και στις διάφορες διαδικασίες που περνάνε με τα κρατικά και δημοτικά όργανα, όπως στην Επιτροπή προστασίας του ανταγωνισμού, Επιτροπή διασφάλιση προσωπικών δεδομένων, Επιτροπή οικονομικού ελέγχου, στα διοικητικά δικαστήρια και στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο κτλ.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η εταιρεία «ΡΕΣΠΕΚΤ ΚΟΝΣΟΥΛΤ» υποβοηθάει τους πελάτες της στα ζητήματα που αφορούν την εργατική και την ασφαλιστική νομοθεσία. Οι υπηρεσίες μας είναι παροχές νομικών συμβουλών σε επιχειρήσεις στα θέματα εργατιού και ασφαλιστικού δικαίου από τη μία πλευρά και από την άλλη παρέχουμε συμβουλές στα φυσικά πρόσωπα στα προβλήματα που ανακύπτουν σε υποθέσεις εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Στην εταιρεία ΡΕΣΠΕΚΤ ΚΟΝΣΟΥΛΤ υπάρχει και η Υπηρεσία επαγγελματικής υγείας, η οποία είναι μια από τις πρώτες στη χώρα μας. Η Υπηρεσία αυτή συμβουλεύει και υποβοηθάει τους εργοδότες για τις εφαρμογές και τις απαιτήσεις του Νόμου για τις εφαρμογές των προληπτικών προσεγγίσεων, για το νόμο περί της υγείας και της ασφάλειας του εργατικού χώρου, βελτίωση της διοίκησης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Εκτελούμε παρακολουθήσεις ασφάλειας, ελεγχούς υγείας και προλυπτικές εξετάσεις με γιατρικές ομάδες. Συνεργαζόμαστε με τους εργοδότες για διάφορα γεγονότα και τις απαιτήσεις των ελεγχοτικών οργάνων.

ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.
ΔΑΝΕΙΑ, ΦΟΡΟΙ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Η εταιρία μας ασχολείται με υπηρεσίες και παροχες νομικών συμβουλών στο τραπεζικό και στο οικονομικό τομέα, συγκεκριμένα εκπροσωπούμε τους πελάτες μας όταν συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης τραπεζικού δανείου.

Οι νομικοί μας προσφέρουν νομική υπεράσπιση σε όλες τις σφαίρες του φορολογικού δικαίου – π.χ. νόμος περί του Φ.Π.Α., νόμος περί των τοπικών φόρων και αμοιβών, νόμος περί των φόρων πάνω στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων, νόμος περί των εταιρικών φόρων και εισοδημάτων, συμφωνίες φοροαπαλλαγών στο εξωτερικό και στο εσωτερικό κτλ.

Προσφέρουμε νομική υποστήριξη σε κάθε τομέα της ασφάλησης

- ασφάλεια ζωής, ασφάλεια ακίνητης περιουσίας, εργατιά ατυχήματα, επαγγελματική ευθύνη και άλλες ασφάλειες στη σύναψη ασφαλιστικων συμβάσεων.

Επίσης πραγματοποιούμε δικονομική εκπροσώπιση στα δικαστήρια ή σε εξωδικαστικές διαδικασίες για ασφαλιστικές δίκες.

Η εταιρεία μας εκπροσωπεί τους πελάτες μας και σε περιπτώσεις υποβολής καταγγελίων στην Επιτροπή οικονομικής εποπτείας και εκπροσώπηση στις ασφαλιστικές εταιρείες.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ “OFFSHORE” ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η εταιρεία μας προσφέρει δυνατότητες εγγραφών εμπορικών εταιρείων σε ζώνες Offshore στην Κύπρο,Πανάμα και στα Βρετανικά νησιά. Επίσης υπάρχουν και δυνατότητες αγορών των ήδη εγγεγκραμμένων επιχειρήσεων. Πλήρης εκπροσώπηση στις διαδικασίες αγοροπωλησίας και εγγραφής της επιχείρησης. Σε περίπτωση αγοράς έτοιμης Επιχείρησης από τον ιδιοκτήτη προσφέρουμε βεβαίωση έλλειψης υποχρεώσεων της εταιρείας.

Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση για τις offshore εταιρίες

Εργαζόμαστε με ειδικούς στις παραπάνω χώρες, προσφέρουμε γραφεία και διεύθυνση εγγραφών και αλληλογραφία. Μετά την εγγραφή μιας εταιρείας έρχεται και το επόμενω στάδιο – προσφορά λογιστικών υπηρεσιών, αρχειοθέτηση διοικητικών δεδομένων, διαχείρηση τραπεζικών λογαριασμών, συντονισμός των εταιρικών πράξεων.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Δικηγορική υπεράσπιση

Η εταιρεία ΡΕΣΠΕΚΤ ΚΟΝΣΟΥΛΤ ασχολείται με παροχή νομικών συμβουλών και δικονομική εκπροσώπιση στο τομέα του ποινικού δικαίου. Προσφέρουμε βοήθεια και νομική προστασία σε περιπτώσεις υπό κράτησης από τα προδικαστικά όργανα, σε διώξεις αδικημάτων υπό προσωρινή κράτηση, δικαστική προστασία σε ποινικές υποθέσεις, προσφυγές και καταγγελίες κατά ποινικές αποφάσεις σε διοικητικές και δικαστικές δίκες, παροχή βοήθειας και νομική προστασία σε θύματα εγκληματικών πράξεων - υποβολή καταγγελιών προς τις αρμόδιες αρχές, υποβολή αστικών αξιώσεων για αποζημιώσεις περιουσιακών και μη περιουσιακών ζημιών.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι δικηγόροι της εταιρείας μας είναι αρμόδιοι σε όλα τα νομικά ζητήματα που αφορούν τις οικογενειακές σχέσεις, γάμος, συγγένεια, υιοθεσία, δικαστική συμπαράσταση και επιμέλεια, επίσης και σε δίκες κληρονομικού δικαίου – περιουσιακές σχέσεις, μεταβίβαση περιουσίας από ένα πρόσωπο σε άλλα κτλ.

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ. Νομική υπεράσπιση

Η εταιρεία ασχολείται με την εκπροσώπιση σε όλους τους βαθμούς δικαστηρίων στη χώρα μας και στις διαιτησίες: σε εμπορικές δίκες, εσωτερική εμπορική διαιτησία, φορολογικές δίκες, υπερασπίσεις σε εργατικές και διοικητικές διαφορές σε νομικά κατοχυρωμένες πράξεις και σε διάφορους τομείς – υδατών, ενέργειας, τελωνείων, εξαγωγής προϊόντων, συγκεντρώσεων, μονοπώλιο, αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, εκπροσώπιση σε διοικητικές υποθέσεις για υπεράσπιση του κανονικού μονοπωλίου προς την Επιτροπή προστασίας του ανταγωνισμού, συμβάσεις παραχωρήσεως, δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες, προσφυγές κατά αποφάσεις συμβαλλομένων, υποθέσεις για ασφαλιστικές αξιώσεις, εκπροσωπία σε ειδικές δικαιοδοσίες - Επιτροπή προστασίας του ανταγωνισμού, Επιτροπή εξασφάλισης προσωπικών δεδομένων, Επιτροπή προστασίας καταναλωτών, Επιτροπή έναντι των διακρίσεων.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για να είναι η εξυπηρέτηση ολοκληρωμένη η Respect consult προσφέρει και λογιστικές υπηρεσίες από ειδικούς στο τομέα αυτό.