Респект консулт - Екип
Eкспертен екип от юристи, икономисти и администрация

Катерина Гушкова

Управляващ съдружник

Вахрам Ерамян

Адвокат, Съдружник

Христо Костадинов

Адвокат

Николай Василев

Адвокат

Виктор Боев

Правен консултант

Здравка Хаджийска

Адвокат

Таня Василева

Правен консултант

Десислава Терзиева

Експерт банки и институции

Цветана Тошкова

Експерт недвижими имоти

Габриела Колева

Технически секретар