Счетоводни услуги

За да получи клиентът цялостно обслужване Респект консулт предлага и квалифицирани счетоводни услуги от специалисти-счетоводители.

Нашите клиенти получават консултация относно данъчно облагане в ЕС и ЕИО, двойно данъчно облагане, месечно осчетоводяване, годишно приключване и др.