Oпазване на арменското културното наследство и подпомагане на образованието в България

Респект Консулт инициира първа си голяма Pro bono дейност през 2001 година с учредяването на Сдружение „Месроб Мащоц “ Това е първото сдружение регистрирано по новия Закон за юридически лица с нестопанска цел в Пловдив. Заставайки зад идеята за опазване на културното наследство и подпомагане на образованието в България, кантората създава учредителните книжа, както и всички правни документи свързани с дейността на сдружението.
От 2003 година, благодарение на отличната работа на Сдружение „Месроб Мащоц“, е построена двуетажна сграда за целодневно обучение на първокласниците към училище „Виктория и Крикор Тютюнджян“. То е единственото арменско училище в България.
Адвокат Вахрам Ерамян е сред учредителите на сдружението, както и негов заместник – председател, като работи активно за реализиране на мисията и целите му. През 2009 година, от името на Сдружение „Месроб Мащоц“ , адвокат Ерамян е удостоен с Почетно отличие за съществен принос при градежа, изцяло с дарени средства на новата учебна сграда на Арменското училище, в съзвучие със стародавните традиции на арменския народ.
Респект Консулт продължава своята дейност по опазване на културното наследство на арменската общност. Адвокат адвокат Николай Василев е сред най-новите дарители на Арменска апостолическа църква Сурп Кеворк - Пловдив. През декември 2021 година адв. Василев дари рядко копие от Новият завет на арменски език от 1897 година, отпечатана в Цариград. Малката книжка е подарена на адв. Василев от един от наследниците на известният български книжовник Христодул Сечанов. Отец Храч Мурадян прие дарението и изрази изключителна благодарност от името на арменците в България. Евангелието вече е част от музейната експозиция на църквата.

На снимките: 1. Почетно отличие на адв. Вахрам Ерамян за принос при градежа на новата учебна сграда на Арменското училище
2. Адв. Николай Василев и отец Храч Мурадян с дарената библия на арменски